Regler og bestemmelser samt SKV-6

Som aktiv i en skytteforening er der nogle regler og bestemmesler man skal overholde.

Herunder et link til DGI's sammenfattede bestemmelser, som man kan læse om i en ledig stund, hvis det ønskes.

https://www.dgi.dk/skydning/regler-og-bestemmelser 

Som nævnt andet steds på hjemmesiden, skal alle medlemmer over 15 år, som vil skyde med et foreningsvåben, politigodkendes.

For nye skytter sker det ved at udfylde en såkaldt SKV-6 blanket, underskrive den og indsende den til Politiets Administrative Center (PAC)

ved at følge den medfølgende vejleding. Det er en såkaldt vandelsgodkendelse og det er ikke nok at fremvise en ren straffeattest.

Vi anbefaler nye skytter at få udfyldt og indsendt blanketten hurtigst muligt, da der hos politiet er en længere ekspeditionstid og man kan 

som ny skytte ikke blive aktiv medlem af en skytteforening uden godkendelsen.

Blanketten finder man via https://www.skv.dk/blanketter og her scroller man ned til SKV6.

Blanketten udfyldes elektronisk, udprintes og underskrives. I felterne med 'Skytteforeningens navn:' og SKV nr.: skrives der:

Farum Skytteforening og SKV nr. 0299Derefter indsendes blanketten til Politiet ved at følge den medfølgende vejledning, side 2.

Er man i tvivl om indsendelsen, kan man evt. aflevere den udfyldte og underskrevne blanket til formanden, som så vil sørge for indsendelse til politiet.

Held og lykke.