Coronatiden i juni - juli 2021

10-05-2021

Foreningslivet har det ikke så let i disse tider, hvilket også afspejler sig hos os. Men vi må følge myndighederne og Kulturhusets regler.

Kulturhuset er nu åben igen, dog med Corona restriktionerne in mente. Visse steder kræves Coronapas. Mundbind er heldigvis afskaffet nu.

Den 26. maj åbnedes fuldt ud for indendørs idræt med et forsamlingsforbud på 50 personer inkl. udøvere, trænere og andre, men med Coronapas for udøvere over 18 år. Der er ikke krav om Coronapas for trænere og nødvendige voksne. Foreningen er forpligtet til, mindst én gang i døgnet, at foretage stikprøvekontrol af Coronapas for alle de tilstedeværende på tidspunktet for kontrollen.  

Med hensyn til Facebook er det kun medlemmer, som har adgang til vores lukkede Facebook gruppe og de skal 'lukkes ind' af administrator.

Der er ved indgangen i kælderen og ved "Buret" sprit til hænderne. 

Vi har nu åbnet op igen på Hanebjerg hver onsdag aften fra kl. 19. Her skal vi stadig være opmærksomme på afstand, rengøring og afspritning. Og - ikke mindst - oprydning og rengøring når vi forlader banerne. Foreningerne skal selv sørge for oprydningen og rengøringen, da "din mor" er gået på pension.