Indkaldelse til generalforsamling 2023

20-01-2023

Der indkaldes til generalforsamling torsdag den 23. februar 2023 kl. 1930 i Farum Skytteforenings lokaler, kælderen under Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Dagsorden jfr. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formanden aflægger beretning

3. Afdelingsformænd aflægger beretning

4. Kasereren aflægger regnskab

5. Kassereren fremlægger budget

6. Behandling af indkomne forslag. (Skal være skriftligt og formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen).

7. Valg til bestyrelse, udvalg og tillidsposter.

8. Eventuelt.

/Formanden