Generalforsamling 2021

15-02-2021

 

15. februar 2021

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 2021.

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Farum Skytteforening i 2021 med afholdelse i foreningens lokaliteter, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum, men p.t. desværre uden datoangivelse, som dog vil blive annonceret senere.

Generalforsamlingen skal jfr. vedtægterne afholdes i januar eller februar, men under de af myndighederne fastsatte Coronarestriktioner for forsamlinger, der gælder indtil videre, er det i sagens natur ikke muligt. Jfr. DGI’s jurister kan generalforsamlingen ikke afholdes virtuelt, hvis det ikke fremgår af foreningens vedtægter, hvilket det ikke gør.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal være bekendtgjort minimum 3 uger før afholdelse og skal være skriftligt eller annonceres på hjemmesiden og ved opslag i klublokalet. Dato og tidspunkt vil som nævnt blive annonceret senere, når myndighederne ophæver forsamlingsrestriktionerne.

Generalforsamlingens dagsorden bliver jfr. vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Afdelingsformændene aflægger beretning
  4. Kassereren aflægger regnskab
  5. Kassereren fremlægger budget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse, udvalg og tillidsposter
  8. Eventuelt.

 

 

/Formanden